Hvor er vår solidaritet?

av Malene Maleisen

Streiken i kommunene er nå over og de streikende i blant annet Oslo kommune oppnådde en lønnsvekst på 10 750 kr som resultat av streiken.

Som ung, kommende arbeidstaker stiller meg undrende til nettopp hvorfor arbeidstakere og arbeidstakerorganisasjoner har gått ut i streik mot det de mener er et urettferdig lønnsoppgjør fra staten og kommunenes side. Man kan stille seg spørsmålet om hva som er den virkelige bakenforliggende årsaken til streiken? Tall og statistikk fra Dagens Næringsliv (papiravisen 11. juni) fastslår at norske arbeidstakere har hatt en lønnsvekst andre europeere ikke engang tør å drømme om i sine villeste fantasier. I snitt har reallønnsveksten i Norge økt med 3 % per år, eller 40 % (!) siden 2001. Europeiske arbeidstakere, derimot, har ikke hatt én eneste kjøpekraftsforbedring de ti siste årene. Hva forteller dette om oss nordmenn annet enn at vi er heldige? At vi er griske? Egoistiske når vi streiker for å få mer enn 3 % lønnsvekst på et år? Hvor er vår solidaritet med vårt europeiske broderfolk?

Misforstå meg rett. Selvfølgelig skal offentlig ansatte, ofte med lang utdannelse, få betalt for arbeidet de har lagt i sin utdanning. Offentlige ansatte utgjør en stor andel av norske arbeidstakere og ikke minst gjør de noen av de viktigste jobbene i samfunnet; underviser på skoler, pleier eldre og jobber i barnehager. Deres arbeid skal verdsettes og lønnes godt. Men var det virkelig nødvendig å streike for at man ikke får nok lønn i verdens rikeste land?  Vi er verdens rikeste folk. Vi har lønnsvekst mens resten av Europa ligger i ruiner. Hvor er vår solidaritet europeerne? Tenker vi noen gang på konsekvensene av vår enorme velstandsøkning her i Annerledeslandet? Har vi mistet våre følelser for andre mennesker? Hvor er vår solidaritet?

Reklamer