Ikke greit å være flink

av Malene Maleisen

I den siste tiden har jeg jobbet som lærervikar og på SFO, en jobb jeg trives veldig godt i. Jeg har alltid vært glad i å gå på skolen og å undervise barneskoleelever er  veldig gøy. Det norske skolesystemet har dessverre et dårlig rykte, noe jeg selv har erfart, både som lærervikar og som elev. Noe som opprører meg dypt er hvordan undervisningen er organisert, og hvordan enkelte barn ikke alltid blir sett og deres arbeid anerkjent på lik linje med andre barn som er flinke i andre fag. For eksempel var jeg hjelpelærer i en klasse der det var mange flinke elever som ble ferdig med oppgavene de skulle gjøre ganske fort. Det var ikke satt opp flere oppgaver de skulle gjøre den timen så jeg ba elevene som ble fort ferdig med leksene sine om å regne videre i matteboka si. Dagen etter fikk en elev som hadde regnet mange sider i matteboka kjeft av læreren siden han lå så langt foran de andre elevene i matematikkfaget. Jeg sto og så på at gutten skjemtes over å være flink før jeg avbrøt læreren og sa at det var jeg som hadde bedt eleven om å regne videre i matteboka siden denne personen ble så fort ferdig med oppgavene som var satt opp for timen. Læreren viste forståelse, noe som er bra, men jeg mener at istedenfor å kjefte på eleven burde læreren ha gitt ros siden eleven hadde vært så flink og regnet videre i matteboka og kommet så langt. Denne hendelsen illustrerer en av de mest grunnleggende feilene i den norske skolen; det er greit å være flink i å løpe fort og å tegne, men det er ikke greit å være flink i matematikk. Da får man kjeft fordi man har regnet for langt i boka. Jeg sa til eleven som fikk kjeft av læreren at han var veldig flink som hadde kommet så langt i matteboka si, og at han må fortsette å vise like stor entusiasme for faget videre. Det skal være greit å være flink – også i matematikk!

Reklamer