Noe er alvorlig galt!

av Malene Maleisen

Jo mer jeg jobber i den norske skolen, jo mer oppgitt blir jeg over hele skolesystemet. Noen ganger tar jeg meg selv i å spørre; satses det virkelig på utdanning i Norge? Ønsker man at norske barneskoleelever skal bli de beste elevene i verden? Hvorfor skal ikke verdens rikeste land med alle forutsetninger for å lykkes også ha verdens beste elever?

Det må satses på læreren!
I klasserommet er det en leder. Det må være tydelig at læreren er lederen og må respekteres av elevene. Altfor ofte, dessverre, er jeg i klasserom der læreren ikke har kontroll; elever går rundt, de roper til hverandre og de småkrangler eller leker på gulvet. Sånt blir det ikke læring av. Det må satses på læreren, og da mener jeg at det må stilles høyere krav for å bli lærer, man bør ha bedre karakterer for å komme inn på lærerskolen. Jo høyere opptakskrav til et studie, jo mer prestisje blir det å gå der og dermed vil flere søke studiet. Men det forutsetter også at lærere får bedre betalt for arbeidet de gjør. Før var jeg uenig i dette. Jeg mente at lærere ikke hadde en spesielt vanskelig eller lang utdanning og at lønnen derfor burde forbli slik den er. Det var inntil jeg selv sto foran en klasse og underviste. Lærerjobben er absolutt undervurdert. Det er ikke vanskelig å undervise i seg selv, det som er vanskelig er å få ro i klasserommet. Jeg vil tørre å påstå, basert på egne erfaringer som lærervikar og leksehjelpassistent i 2. og 3. klasse, at så mye som mellom 40 og 50 % av undervisningstiden går med til andre ting enn undervisning, spesielt å få ro i klasserommet og løse tvister mellom elever som krangler eller bråker. Sånn kan vi virkelig ikke ha det! Ikke i det landet i verden som bruker mest penger per elev! Det går virkelig ikke an!

Hva er det største problemet?
Det aller største problemet man må ta tak i først er ikke læreren. Jeg trodde det før, at med en gang vi bytter ut læreren med en bedre lærer blir alt bra, men nei. Det er for mange elever i klasserommet. Mellom 25 til 30 elever per lærer er altfor mange! En lærer klarer ikke å hjelpe alle elevene uansett hvor god utdannelse læreren har, rett og slett fordi det ikke lar seg gjøre i praksis. Når det er så mange elever i klassen, kan ikke læreren gi tilpasset opplæring, noe jeg selv har vært vitne til i jobben min. Det som skjer er at man skaper middelmådige elever – elever som er passe gode i alle fag. Det er ikke rom for å hjelpe de svakeste og heller ikke utfordre de flinkeste. Alle elevene må til enhver tid gjøre de samme oppgavene, og når man er ferdig får man ikke gå videre. Da må man vente på de elevene som ikke er ferdig enda. Lærer man ikke like fort som resten av klassen må man skynde seg eller gjøre resten i lekse hjemme. Dette mener jeg er respektløst, idiotisk og ikke minst bidrar et slikt undervisningsopplegg til en ukultur der de flinke elevene blir late mens de elevene som trenger litt ekstra hjelp blir frustrerte og lei seg fordi de ikke får den hjelpen de har krav på. Jeg var selv lærer i en klasse der det var mange elever som trengte hjelp til å løse matteoppgaver. Midt i timen kom en gutt bort til meg og sa at han hadde hatt hånden oppe 25 minutter og ikke fått hjelp. Jeg hadde rett og slett ikke tid til å hjelpe han. Sånn kan vi ikke ha det!
 
Så hva kan gjøres?
Vi kan endre dette. Norge kan bli en utdanningsnasjon. Vi har alle forutsetninger for å bli best i verden, men da må vi også begynne å ta problemene på alvor og finne gode løsninger som fugerer. Dette vil selvfølgelig koste penger – mye penger. Milliarder av kroner. Men hva investeres det i? I barn! I fremtiden! Det er våre (nå har ikke jeg barn, men deres barn) barns fremtid det er snakk om. Fortjener ikke de en tilpasset opplæring med gode lærere som kan gjøre skolehverdagen best mulig for hver elev? Dette må i så fall gjøres, etter min mening:

– Halvere antall elever per skoleklasse. Det må maximum gå 15 elever i hver klasse. På denne måten får alle elever hjelp.
– Øke inntakskravene til lærerskolene betraktelig. Læreryrket må bli et statusyrke, slik som legeyrket er. Her har Norge mye å lære av Finland.
– Øke lønnen til lærerne. Skal det blir vanskeligere å bli lærer, og skal statusen for læreryrket opp må også lønnen økes tilsvarende. Vi må få de beste hodene til å undervise i norsk skole!

Norske skolebarn fortjener en bedre skole, og derfor bør vi bruke de midlene som er nødvendige for å skape en bedre skole for alle.

Bilde

 

 

Reklamer